2018 m. rugpjūčio 9 d., ketvirtadienis

Gulbė
Man gera ežere,
Kai debesėliai geria
Tyrą vandenį,
Saulutė vaikšto bangomis,
Kai pasiūbuoja vėjas,
Nusidriekia į tolį kibirkštys
Ir plukdo baltą plunksną,
Padažytą mėlyje…


Man gera su vaikais,
Nors svetimais visai,
Savi toli toli keliauja...
O kas gražesnio gali būti ežere,
Kai krykštauja antelės,
Paneria giliai narai,
Ištraukia po žuvelę,
Neša tarp sparnų vaikus,
Dar augančius?
Man gera, kol esu gulbe,
Prie šono – gulbinas,
Rėžia sparnu ir plaukdamas.Ona BaliukienėKomentarų nėra: