2018 m. rugpjūčio 16 d., ketvirtadienis

Orai
Šilta diena rugpjūtį –
Dievo dovana senutei,
Nereikia skėčio,
Marškinių storų,
Artėjant žiemai
Dar neieškai kailinių,
Į užmarštį ir negandos pabėga,
Negelia sąnarių
Ir kitos pasitraukia bėdos…
Geri namai,
Be jokio dūmo,
Kol nepakūrė joks perkūnas,
Kur krykštauja maži vaikai,
Prieš saulę žaidžia
Balti katinai,
Kol juoda katė kelio neskersavo, –
Geriau jau svetima,
Negu savi pamiršo
Ar apgavo.

Komentarų nėra: