2018 m. rugpjūčio 16 d., ketvirtadienis

Ne dabar...
Oi, ne dabar,
Gal dar po dešimt metų,
Kai nebematys akys,
Nebegirdėsiu vieversio giesmės,
Nejausiu, kada saulė teka,
Kaip gęsta vakaras,
Tarsi giesmė…
Nebrisiu basomis per pievą,
Upelis gi ne man tekės,
Šalna suvilgė šiandien sielą
Nuo grubaus žodžio,
Priedermės…
Daugybė paukščių
Ir visokio gyvio,
Daugybė mūsų iki pat gelmės,
Mojuoju dangui,
Nes jo gili galybė,
Dar prieš mane
Ir po manęs mirksės.


Komentarų nėra: