2014 m. rugsėjo 9 d., antradienis

Vandens srovė
Tolyn einu kas dieną,
Bet prieinu upelį,
O jo vagos pradžia – tai šaltinėlis,
Iš kurio tyra srovė teškena,
Grįžtu ir pasemiu,
Iš saujos čiurkšlėmis srovena
Gyvybės vandenys
Ir grįžta laikas į gimtinę mano...
Po vieną žingsnį – vis toliau,
Kur artimi gyveno,
Iš ten mačiau ir kalną,
Laimės žiburį nuo seno:
Legendos, pasakos
Čia ir dabar gyvena...
Koks mažas mano delnas,
O jame sutelpa net saulė,
Visas žvaigždes matau,
Nes šaltinėlis – tai amžinas
Gyvenimas...


Komentarų nėra: