2014 m. rugsėjo 30 d., antradienis

Ant kalnų


Ukrainiečio Teodoro foto

Kas dieną po laiptelį
Kopiame į kalną,
Kur stovi kryžius
Iš kančios visų tautų,
Per debesis saulutė brenda
Ir padeda gėlių...
Kalnai, kalneliai,
Pilkapiai ir kryžiai,
Paženklinti krauju,
Kur atgulė jauni karžygiai
Su rūtų vainiku...
Ką apraudoti dar suspėjo,
Pakėlė vėliavą spalvotą
Virš visų kalnų,
Malda su dangaus vartais
Šiandien susiliejo...
Priklaupkime sykiu.

Komentarų nėra: