2014 m. rugsėjo 28 d., sekmadienis

Artimų sukaktysA. Gogeliui - 75

Pirma knyga ir pirmas žodis
Iš Elmiškio versmių,
Ten Elmė – tik upokšnis,
Po to į Varį įteka
Šventosios šaukiama
Švelniu šauksmu...
Mes augome, suaugome
Beeidami vienu taku
Į mokslo ir meno šventovę
Nešami tik poezijos srovių...
Gyvenimas atvėrė sūkurius,
Kuriais ir einame sykiu.
Įkopei į tą laiką,
Tarp praeities ir ateities,
Kai nebėra ribų...

Komentarų nėra: