2014 m. rugsėjo 25 d., ketvirtadienis

Skiriu A. Ražinskui


Kūrėjas davė laimę, –
Laikas nevėluoja,
Sustoja trumpoji rodyklė
Ties 70 skaičiumi
Ir suka pamažu ilgoji,
Dar minutes skaičiuoja,
O kiekviena sekundė
Tampa nuostabi...
Mūsų ruduo pražydo
Puokštėmis jurginų,
Pakrūmėse beržai – vieni žali,
Kiti gelsvi,
Dar smilgų varpose baltai
Mūsų diena žymėta
Ir palikta žiemai šaknis,
Gili ir atspari...
Oi, paskirta rolė išmokta
Ir senokai suvaidinta,
Perskaitytas žodis išlieka širdy,
Mes Hamleto ieškojimų
Dar esame kely...
Kada garbų gimtadienį šventi,
Pakelkime likimo taurę šventą,
Nenusiminkime,
Paskęskime tik laiko sūkury.

Komentarų nėra: