2014 m. rugsėjo 27 d., šeštadienis

Pėdų pėdosČia – mūsų žemė,
Pėdų pėdos
Į molį įsimynė,
Daug mažų ir didelių,
Kai statė trobą,
Kasė gilų šulinį,
Surado versmę negiliai,
Bet tryško net iš gilumų...
Kur šlapia, sėjo liną,
Žydėjo jis spalva akių;
Išėjo pas kaimyną,
Atsivedė mergelę
Iš kitų kraštų...
Ten kitos dainos
Ir melodijos taip susipynė
Iš daugelio šalių:
Už stalo sėdasi kaimynai,
Kurie ir vieną žemę mina,
O kalbasi tik akimis...
Visur yra tokių pėdų.
Komentarų nėra: