2013 m. vasario 26 d., antradienis

Traukos dėsnis
Yra trauka,-
Du poliai traukia
Vienas kitą -
Jie priešingi visai,
Bet taip jau visur numatyta,-
Kitaip ir žemė
Nuo savo krypties nuklystų
Ir paukštis danguje paklystų,
Kad negrąžintų jo lizdai.
Pernykštis buvo pilnas sniego
Ir seniai suplyšo,
Reikia sunešti jį naujai;
Pašaukia šeimininkas savo porą
Ir dirba atkakliai,
Nuobodžiai ir vienodai -
Tokie visi darbai.
Įsiklausau pavasarį
Į miškų garsą
Ir traukia pačiulbėti su visais...
Yra trauka į sodžių,
Kur praminti tėvų takai,-
Ten ir kapai.
Komentarų nėra: