2013 m. vasario 28 d., ketvirtadienis

Mažam - mažai
Mažai praranda
Mažas paukštis,
Kai aukštis, jam riba,-
Užtenka jam ir krūmo,
Net žolės,
Kur suka lizdą,
O jo vaikučiai žiūri
Į dangaus gelmes.
Jie mato debesį,
Už jo ir saulę,
Lietaus lašus dažnai
Ir nebežino,
Gal čia saulė verkia,
Kad jie taip žemai...
Plunksnos užauga, skrenda
Į tokį aukštį,
Kaip ir jų tėvai.
Yra riba,
Kuri apsprendžia,
Kam debesų platybės,
Kam žemės smilga
Ir žali takai.
Komentarų nėra: