2013 m. vasario 20 d., trečiadienis

Tėvų šaknys
Kalbėsiu apie mamą;
Tėvelis sakė,
Kad jinai buvo gražiausia,
Jisai išsižadėjo
Net savo tėvų kalbos,
Kalbėjo tik lietuviškai,
O ji juk buvo jau iš Adomų -
Pačios gražiausios giminės.
Ne titulai -
Nusigyvenusių bajorų laimė,
Tik meilė amžina,
Kada gali paimti
Moterį už rankos,
Nuvedęs prie altoriaus
Prisieki jau amžiams,
Kad augs vaikai
Iš abiejų vienos giesmės;
Ne visada galbūt suprantame,
Kokia didi vyro širdis...
Komentarų nėra: