2013 m. vasario 16 d., šeštadienis

Laiko kalba
Mačiau knygas,
Kurios ranka rašytos -
Tai tikras meno kūrinys;
Gali ir žodžių nesuprasdamas -
Tik nuojauta skaityti
Ir taip net amžių klodus pamatyti
Tarsi uoliena vis atsiveria
Ir pasakoja jos istoriją -
Pasaulio ir gimtosios žemės,
Kas paslėpta jos gelmėse...
Kiek leidžia laikas,Mačiau knygas,
Kurios ranka rašytos -
Tai tikras meno kūrinys;
Gali ir žodžių nesuprasdamas -
Tik nuojauta skaityti
Ir taip net amžių klodus pamatyti
Tarsi uoliena vis atsiveria
Ir pasakoja jos istoriją -
Pasaulio ir gimtosios žemės,
Kas paslėpta jos gelmėse...
Kiek leidžia laikas,
Skaitau, rašau raides savas,
Kad liktų mano pėdsakas rašte
Ir žemės juodame grumste.
Kai paimu į delną
Mažą akmenėlį,
Jis žiūri į mane...
Padėkite po galva žodį,
Kurį aš išgirdau
Ar pamačiau net jo veide.

Komentarų nėra: