2013 m. vasario 21 d., ketvirtadienis

Lietuvos duona Broliai Regelskiai

Kiekvieną duonos trupinį
Glaudžiu prie lūpų,
Prieš dėdama į burną pamąstau,
Ar jo esu verta,
Ar laužiau duoną,
Kurią iškepė
Mano visa tauta,
Brangioji Lietuva.
Kiekvienas čia grūdą pasėjo
Ir nesvarbu, kokios kalbos malda
Palaimino, kad jis užaugtų,-
Tai mūsų kepalas -
Mūsų didybė ir branda.
Dabar tik eikime vaga
Paskui darbščiuosius
A. Baranauską, S. Daukantą -
Atrasime ir duonos kepalėlį
Su A. Strazdo giesmele,
Svietiška ir šventa.


Komentarų nėra: