2013 m. vasario 27 d., trečiadienis

Sekundė
Virš galvos ciksi laikrodis -
Sekundė...
Praeina metai kaip
Sekundė,
O mintys lekia paskuba -
Sekundė...
Vos tik, atrodo, užmigai
Sekundę,
Atsibundi , o jau kita būtis,-
Sekundė,
Net visai nepanaši į tą
Sekundę,
Kurią ir pamiršai nubudęs...
Sekundė -
Sapnas iš netyčių keliamas
Sekundei.
Kai tekanti srovė išseks, 
Sustos sekundė.
Komentarų nėra: