2012 m. spalio 24 d., trečiadienis

Tau aukso žodisTau atiduosiu
Ne tik savo uogas,
Visą aukso sodą
Ir obuolį auksinį;
Tau savo žodį
Šiandien dovanosiu -
Myliu...
Tau visą dainą
Rudens padainuosiu,
Kai aukso lapai byra
Į auksu nubarstytą žemę
Kaip saulės spindulį.
Tau ir takus nušluosiu,
Klevų apstotus,
Po vieną laišką
Tau kasdien rašysiu
Ant jų auksinio rašto.
Tau savo balsą atiduosiu,
Kai pasibaigs akordas
Ir nebedainuosiu,
Mano gimtine.
Kalnelis smėlio
Visada auksinis -
Sau padovanosiu.


Komentarų nėra: