2012 m. spalio 28 d., sekmadienis

PadėkaDėkoju tau, svety,
Kad priminei jaunystę,
Kada maža ganiau
Palaidus arklius;
Pailsę po darbų,
Ištroškę ir išalkę,
Skubėdavo prie ežerėlio
Vandens atsigerti.
Plazdėjo vėjyje jų uodegos
Ir nešukuoti karčiai,
Tik prakaito puta
Garavo tarp kojų eiklių,
O lūpos tokios švelnios...
Suskliaustos ausys
Klausėsi garsų,
Kai kitoje ganykloje
Šnopavo kiti sarčiai.
Pakėlė galvą ir sužvengė...
Ta muzika tokia sava,-
Kaip duona kasdieninė,-
Ją visad pasidalinu -
Čia Tau, žirgeli,
Trupiniai ant mano delno
Tokie skalsūs.


Komentarų nėra: