2012 m. spalio 25 d., ketvirtadienis

Lietuvos žmonėsSkiriu savo mokiniui Mindaugui
ir Jurgitai Pocienei,
auginantiems keturis vaikučius,
įkūrusiems Daugiavaikių šeimų asociaciją „Mes“.

Labai maža mūsų šalis,
Tiek daug dar yra vietos,-
Neapgyvendinti laukai,
Kiek pamiškių saulėtų...
Visur paukščių lizdai,
Juose vaikučių keletas,
O mūsų šeimose mažai -
Po du, po vieną.
Taip gera į šeimas žiūrėti,
Kur MOTINA ir TĖVAS
Turi daug sūnų ir dukterų,
Kaip buvo priimta lietuviui.
Kai didelė šeima,
Visur darna kaip avily -
Vis siunčia naują spiečių,
Kad augtų mūsų Lietuva,
Laukai būtų užsėti
Ir duona užderėtų.

Komentarų nėra: