2012 m. spalio 10 d., trečiadienis

Paparčio žiedas

Papartis turi gražų kelmą,-
Kokie gražūs lapai,
Kai kiekviename –
Balti taškai,
Lyg antspaudas saulelės,
Jos margi bučinių lašai.
Pavasarį kukuodama gegutė
Skaičiuoja metelius,
Papartis kyla pirmas
Iš gilaus miego
Ir taisosi savo lapus.
Nuo jo nukrenta miglos
Ir kyla pažeme
Aukštyn, jau prie beržų,
Kiekvienas papuošia kepurę
Žaliu žaliu lapu...
O kur paparčio žiedas?
Žiūrėkite po juo...


Komentarų nėra: