2012 m. spalio 16 d., antradienis

Iki pavasario

Nepraeini pro rožę,
Nuskini ir man neši,
O per šventes jautrus,-
Prisegi sagę prie krūtinės.
Ateina valanda nakties,
Paduodi ir stiklinę,
Kad atsigerčiau atminties
Iš mūsų abiejų šaltinio.
Pakeli taurę per Naujus -
Dar viena proga palaiminga,
Kai pabučiuoji į lūpas,-
Kaip ir prieš daugel metų,
Vis taip pat aistringai...
Pirmąjį žiedą prieš saulutę
Atneši nuo kalnų -
Mėlyną liepsną
Plazdančios širdies;
Pamerkiame į vazą,
Kaip į mėlynas akis,-
Žibutę abu mylime...
Iki dangaus tu pakeli
Mano viltis -
Tenai, iš debesų, nukris
Ir lašas paskutinis...

Komentarų nėra: