2012 m. spalio 30 d., antradienis

LiepsnelėsAugino šermukšnis
Raudonas uogeles
Iš baltų žiedelių;
Kvepėjo vasarą
Ant plonų šakelių.
Žiūrėjo mergelė
Pro klėties langelį
Į šermukšnėlę,-
Kaip į bernelį.
Paraudo veideliai,
Saulės pabučiuoti,
Suskrido paukšteliai
Jai pagiedoti.
Prisnigo per anksti,
Nukratė lapelius,
Raudonos uogelės
Žiba kaip liepsnelės -
Motulė, tėvelis
To grožio nematys...
Ant smėlio kalnelio
Brolelis jauniausias
Šermukšnį pasodins.

Ona Baliukienė

Komentarų nėra: