2012 m. spalio 9 d., antradienis

Siūlo daina


Skaudu,
Kada išvirsta medis.
Jei nuo senatvės,-
Toks likimas.
Kiek gali išlaikyti šaknys,
Kurios papūva?..
Baisiau,
Kada audra užgriūva
Ir verčia jaunus,
Kada senas griūva.
Tai mano tėviškės likimas,
Kur nebėra kieme
Nė vieno šulinio...
Ratelis jau seniai
Nereikalingas ir supuvo,
Tik eina pievomis
Dar baltas siūlas
Ir gieda vieversiu
Į dangų kildamas,
Vis į dangų žiūri...
Kas pakojį užmins,
Kas jo dainas vėl užrašys
Ant debesėlio plaukiančio?

Žiūrint į Albino Šileikos prieverpstę.

Komentarų nėra: