2012 m. spalio 14 d., sekmadienis

Paduodu ranką JumsIš džiaugsmo aukuro
Iškyla ir liepsna,
Ji uždega pavasarį laimingą.
Kiekvienas lapas,
Saulėje pabuvęs,
Ramiai sutinka rudenį,-
Jo žaluma pavirsta
Į ryškiai raudoną -
Tai kraujas, atneštas
Iš tolimos svajonės.
Nušvito saulė rytmetį,
Diena gražiai geltona.
Ji apšvietė mano akis,
Nusišypsojau – tai vilionė
Į atviras erdves,
Į lygius tolius...
Takelis į kalnelį -
Drąsiai juo žengiu,
Tenai užkelsiu žiburį,
Derlingos žemės išsipildymą,-
Mes – laisvi žmonės.


Komentarų nėra: