2012 m. spalio 23 d., antradienis

AustralijaBet koks signalas -
Krenta lapas
Ir skrenda į tą pusę,
Kur kiti kraštai,
O mano akys,
Motinos svajonės -
Tik sūnaus artuma,
Šilti delnai...
Ten kiti paukščiai,
Kita žaluma
Ir mėlynos lagūnos,
Didžiulis vandenynas,
Gilios jūros
Visais pakraščiais;
Gal mano akimis
Ir debesėlis žiūri,
Baltas balandis -
Laiškas skrenda
Prie tavo širdies
Ir tupiasi tenai...
Mylėčiau viską,
Kas šalia tavęs -
Ir kalnus, dykumas,
Jeigu pasiekčiau
Savo rankomis...
Dangau, nors tu jį apkabink,
Kaip motina – švelniai.

Komentarų nėra: