2012 m. rugpjūčio 26 d., sekmadienis

VakaruiŠiandieną dar malda
Už visus, dar gyvenančius,
Kuriems jau duotas kelias,-
Pasaulis darosi toks mažas,
Kai sutelpa tik žodyje:
“Gyvenimas“...
Koks bus jis - ilgas, trumpas -
Vienas Dievas pasakyti gali,-
Taip sakė man mama.
Jinai ilgai gyveno,-
Ilgiau nei jos mama,-
To mokė ir mane,
Bet ruošėsi tam keliui,
Kuris jau prigimtyje yra ...
Ir nevalia nei barti
Mums paskirtą dalią,-
Yra, kaip ir yra.
Mes - tiktai žmonės,
Einantys ir vykdantys
Jau kažkieno gal valią,-
Keliautojai juk mes...
Nueisime į kitą šalį,
O čia uždegs tik žvakeles.
Kovokime už viską,
Kas vadinama gyvenimu,-
Ugnis, vanduo ir žemė
Tegu būna amžina.

Komentarų nėra: