2012 m. rugpjūčio 27 d., pirmadienis

Lietuvos kultūros pėdosKur mūsų Lietuva,
Kur jos istorija ir pėdos?
Ten Krokuva ir Varšuva,
Dar Karaliaučius –
Kur per Nemuną
Iš mūsų Vilniaus
Įkurtas šviesus atminimas
Ir pirmo rašto -
Lietuvos raidyno
Ir maldaknygės pradžia.
Ten Biblijos vertimai,
Dar Sank Peterburgo
Ištisos saugyklos
Ir Kijevo mokyklos,
Liepoja, Tartu
Ir netolima Ryga.
Keliavo žmonės
Per pasaulį didį -
Italiją, Bulgariją, Paryžių
Ir sukaupė žinias.
Oi, koks didingas
Tapo šiandien Vilnius,
Kokia didinga tapo
Mūsų šiandien širdyje
Ir Lietuva.

Komentarų nėra: