2012 m. rugpjūčio 17 d., penktadienis

Senųjų išmintis
Ką gali duoti senas
Medis ar akmuo
Jaunam medeliui?
Tik paminklą gražų,
Kiti dar testamentą rašo,
Dar kiti paprašo,
Kad jau iš anksto
Jam raides iškaltų
Ir užrašytų vardą.
Medis supūva daug greičiau
Nei kita atmintis,
Jeigu prie jo nesikala
Gražesnis daigas,
Kuris kalbėtų apie tai,
Kas senesniam parūpo
Dar prieš mūsų amžių.
Senovės išmintį
Patikrina tiktai jauni,
Kai prie senųjų auga.
Deja, tiktai jauni
Vis ateitį išsaugo.
Komentarų nėra: