2012 m. rugpjūčio 29 d., trečiadienis

Naujos prieverpstės


Tautodailininko Albino Šileikos naujas darbas ir jo foto.


Ramybė, tyluma -
Sielos palaima,
Tiktai jūros dugne
Ir pajunti gyvenimą,
Kuris tolokai nuo tavęs,
Kur vis dar stovi
Gintaro pilis,
O Eglė karalienė verpia
Rateliu, parsivežtu iš motinos.
Nemirė Žilvinas,
Tikrai žinau,
Jis prieverpstes dar skobia -
Aplink savi maži vaikai,
Kurie vis mato savo akyse
Ir žemės motinos,
Ir tėvo jūrų lobius,
O saulė vis aukštyn aukštyn
Į dangų kopia...


Komentarų nėra: