2012 m. rugpjūčio 26 d., sekmadienis

Kas liko, manTiek visko susižėriau,
Bet aukso neturiu;
Tam – griveną,
Kitam - tik retežėlį,
Trečiam dar liko
Mažas spindulėlis,
O tau ir neturiu...
Žinau, kad reikia,
Daug tau reikia
Ir šilumos, naujų dainų,
Namų be dūmų,
Motinėlės kraičio -
Skrynelės neturiu.
Vargas vartus atkėlė
Ir pašaukė abu;
Prie juodos duonos
Kaip komunijos priėjome
Ir priklaupėme be mišių.
Atlaužei man kąsnelį
Ir valgome abu,
Kaip kvepia pasakų trobelė,
Tik tiek...
Daugiau nebeturiu.Komentarų nėra: