2011 m. rugpjūčio 18 d., ketvirtadienis

Padėka

Saulė ir mėnuo
Žemė davė mums
Gyvenimui gražiausią žymę,-
Tarsi totemą ant kaktos,
Kad būtume visi
Laisvi užgimę,
Gyventume gražiai,
Turėtume gimtinę,
Pastogę ir duonos riekę
Ant savo delnų
Ir prie burnos.
Kad nusilenktume laukams
Savo Tėvynės,
Apgaubę lyg sparnais
Nuneštume pasauliui žinią,
Kad esame ir MES,
Teisingi žmonės,
Tokios gražios ir melodingos
Lietuviškos kalbos.
Mes duosim savo Tautai
Meilę begalinę,-
Kaip aukurą ant akmenų
Kitos kartos.
Jį saulė mums uždegs
Ir mėnuo padėkos.

Komentarų nėra: