2011 m. rugpjūčio 28 d., sekmadienis

Apskritimas

Skiriu Šiaurės Amerikos žmonėms
Pasaulis mūsų -
Žemė ir gaublys -
Tai mažas mažas apskritimas;
Ant jo gyvenimo svirplys
Vis čirškia, nenutyla.
Vienam krašte
Susprogo sviedinys,
O kitame audra pakilo
Ir bloškia žmogų
Tarsi šapą vandeny,
Prie kranto priplaka
Ir tik tada nutyla...
Pakėliau į dangų rankas,
Maldos žodžiu
Širdis prabilo:
Kad vėl pasaulis,
Nors minutei būtų
Tylus ir ramus
Prie saulės rato -
Apskritimo.


Komentarų nėra: