2011 m. rugpjūčio 24 d., trečiadienis

Domino

Gyvenimas -
Kaip domino kauliukai;
Kiekvieną dieną
Rieda vis kiti...
Ir atsiverčia gal ne tas,
Kurio norėjai ir tikėjaisi,
Kurį atsivertė kiti...
Ir to paties nenusidroši -
Nukirsti medžiai
Vis kiti, nauji...
Ir stoviu taip dažnai
Prieš šimtametį atsilošusi -
Prie kojų auga vėl maži...
Girdžiu:aukštai
Viršūnės ošia -
Tai vėjas šniokščia
Ir neša sėklas,
Barsto pakely,
Kad niekada miške
Nebūtų plynių,
Išvartas žali daigai užstotų,
Žaliuotų mūsų medžiai
Amžinai-žali žali...
Gyvenimui-tiktai šeši.

Komentarų nėra: