2019 m. liepos 7 d., sekmadienis

Vilniaus Lukiškių aikštė
Šimtmečiais skaičiuoja
Savo gyvavimą valstybės –
Keičiasi valdovai,
Miestų aikščių paskirtis,
Net sostinės kitur išsikelia,
O paskui jas – žmogus…
Kol kalbame sava kalba,
Tol nepražus valstybė,
Didi tauta – galia,
Ne vien tik pinigai tai lemia,
Svarbus bruožas – orumas,
Kad neišnykom nuo žemėlapio,
Kaip daugelis tautų…
Sanskritas – gyvas
Savo žodžių šaknimis,
Nors tolimi kraštai –
Mes giminingi,
Todėl vis primena žemėlapis
Ir tuos raštus.
Sustojau aikštėje,
Kur kartų kartos pėdas minė,
Čia veždavo arkliais vežimuose
Iš savo kiemo gaspadoriai
Parduoti, pirkti,
Kas reikia kasdienybėje,
Paskelbdavo svarbiausius įvykius...
Čia – karo žymės,
Nuslopinti sukilimai,
Už laisvės siekį nubausti,
O mes išlikome gyvi,
Laisvi.


Komentarų nėra: