2019 m. liepos 16 d., antradienis

Aleliuja
Vaikas ramiai užmiega,
Kai motina ir tėvas
Lopšinę jam dainuoja
Vakarais sutartinai,
Kai keturios rankos sūpuoja,
Sapnai virsta pūkais…
Nėra didesnės laimės,
Kai abu seneliai ir abi močiutės
Migdo vaikaitį,
Kaip ir jų tėvai,
Kelios susijungia širdys
Ir neskaičiuodamas žinai.
Oi, nekalbėsiu vakarais,
Kas išskiria šeimas,
Kodėl jie pasuka kitais keliais,
Visiems tada skaudu,
Sunku labai.
Komentarų nėra: