2019 m. liepos 21 d., sekmadienis

Lieptai
Upių krantus sujungia tiltai,
Kad žmonės saugiai keltųsi,
Prekiautų, giminiuotųsi, sueitų,
Apsikabintų pasiilgę
Savų ir draugų…
Per vandenynus laivais plaukia,
Suranda ir naujas žemes,
Kur gera, – visus traukia,
Dėl to ir keliame bures…
Prie ežerų – liepteliai,
Matuojami ir sieksniais
Vis ramiu žvilgsniu,
Neilgas ir tas kelias,
Bet čiagi susitinkame abu…
Čia krykštauja antelės,
Poruojasi žuvėdros,
Gulbės – vis po dvi,
O kas tenai, salelėse,
Težino tik gera dangaus akis.
Te lieptą kala stalius,
O lieptais ir einame visi…
Komentarų nėra: