2019 m. liepos 31 d., trečiadienis

Ilgesys
Gerumo ilgesys – poezija,
Tai šventa,
Kai iš savęs jauti, –
Žuvėdra skrenda,
O dangus – toks mėlynas,
Kaip ir tavo akys,
Tu į mane žiūri
Ir ilgai žvilgsnio nenuleidi,
Kaista veidas,
O kaip dunksi jautri
Širdis…
Švelnumo ilgesys – romantika,
Kad vis paimtumei už rankos,
Susijungtų pirštai,
Virpėtų keliai ilgesy,
Šnabždėtų žodis,
Lūpose atvertas,
Pavirsčiau gulbės plunksna,
Krintančia į tavo glėbį,
Nors vienu pirštu prisiliesk…
Tikrumo ilgimės?
Tikrai – neverta
Visą gyvenimą tikėtis
Poezijos, romantikos,
Bet pasilieka ilgesys.

Komentarų nėra: