2019 m. liepos 9 d., antradienis

Nuolatos
Neris taip skubinasi
Į Nemuno svajonių glėbį,
Kaip tikisi suglausti
Galvas ir rankas,
Rytais vėl saulėje mirgėti,
Per visą dieną plauti
Mėlynas kasas,
O vakare kalbėtis,
Kaip vėjas išdžiovino
Seklumas,
Akmenėlius nurinko nuo takų,
Išgremžė veide duobutes…
Kaip skubina ją Nemunas, –
Greičiau, greičiau
Į mano glėbį,
Mes – dar jauni,
Kol suteka upeliais tyras vandenėlis,
Pavasariais pakylame,
Į platumas išsiliejame,
Upelių vingių padaugėja, –
Jie – mūsų raukšlės
Ant kaktos…
Skubėk!Komentarų nėra: