2019 m. liepos 13 d., šeštadienis

Šventadieniai
Kiek nedaug reikia –
Tik išeit į kiemą,
Praverti vartelius,
Pasveikinti kaimyną,
Susėsti po medžiu,
O vėjas pats atlėks,
Pagros žiogelis smuikeliu,
Bus gera ir gražu…
Kiek daug reikia,
Kad sužinotų,
Kaip tu gyveni –
Nukakti į miestelį,
Nueiti į bažnyčią,
Vargonai – virš tavęs,
Kaip ir dangus,
Po pamaldų – į aikštę,
Kur daug žmonių,
Ir nesibijant atsiverti,
Ką šį kartą jauti…
Vieni papasakos,
Kas vedė, gimė,
Kiti „labos’’ nuo giminių,
Treti – jau tolimi,
Pakalba ir tyli, –
Nebe kaimynai,
Bet vis geriau,
Nei kalbant už akių…

Komentarų nėra: