2019 m. liepos 28 d., sekmadienis

Pagarba ir meilėSkiriu Onai Samulytei - Eigminienei

Daug įvykių praskrieja
Pro užmerktas akis – tai nemiga
Kankina, kelia,
Matau rankas,
Sugrubusius pirštus,
Sunkių darbų išvargintas…
Prabėgo metai gražūs,
Pabėgom nuo tremties,
Kai visi kaimai liko,
Lyg klaikūs miražai,
Jaunystės juokas pasiliko
Girdimas širdy
Ir neapsakomas žodžiu laukimas
Kažko gero…
Ir piemenaitės buvome,
Dirvonus arėme,
Drugelius po pievas gaudėme,
Blakstienas dažėme šerkšnu,
Vėju plaukus šukavome,
Dažnai tik sau dainavome,
Antelėmis rypavome…
Gražesnio žodžio nerandu, –
Tu – sesė mano.Komentarų nėra: