2019 m. liepos 2 d., antradienis

Raiba antelė
Kiekvieną rytą saulė
Pro langą nusijuokia:
„Esi miegalė, kelkis,
Nusiprausk ir šluokis,
Važiuos piršliai,
Takelis vinguriuotas,
Užklius už grėblio,
Apsisuks ir išvažiuos ’’…
Oi, pramigau karietą,
Į paprastą vežimą nesisėdu,
Didžiulės korės vasarai,
Ten veža šieną,
Vežėčiose – net mėšlą…
O mano kraitvežiai
Po keturis susėda,
Vos pakelia gausybę drobių,
O kiek tenai dar juostų,
Rankšluosčių, kitų aprėdymų…
Tik nesipirškite, neklausinėkite,
Esu raiba antelė,
Kai norisi, rypuoju,
Bet neužtraukiau niekada
Tėveliams gėdos.
Komentarų nėra: