2019 m. liepos 12 d., penktadienis

Medaus mėnuo
Kelio pradžia – tai laimės pliūpsnis,
Bėgi į glėbį neatsigręždama,
Manai, apsups malonėmis
Ir sugrąžins vėl į jaunystę,
Dar vakarais paskambins gitara…
Daug žingsnių greta tenka bristi –
Bus sniego pusnys
Ir ištiks audra,
Paskęsi šiltame ir glėbyje,
Susups į kailinius,
Pradėsi krykštauti,
Glamonėse – aistra…
Medaus mėnuo būna
Vasarą ir žiemą,
Pavasaris pražysta – jis čia pat,
Žiūrėk, ruduo
Stirnos žingsniu atbėga,
Pakeitęs rudą apdarą staiga…
Nejaugi pabaiga?


Komentarų nėra: