2019 m. liepos 30 d., antradienis

Namų žodžiai
Gražiai skamba – mama,
Maloniai – motinėlė,
Švelniai – mamytė mylima,
Lipšniai – motulė sengalvėlė.
Visuose žodžiuose – taika,
Namų ramybė, šiluma,
Vaikučių lūpose – šviesa,
Kaip židiny – ugniakuras,
Prie durų – laimės pasaga
Nuo tėvo.

Komentarų nėra: