2019 m. liepos 24 d., trečiadienis

Atviromis akimis
Iškeičiau veidrodį
Į ežerą nurimusį,
Jame ir mano atvaizdas,
Akių gelmė,
Motinystės įsikūnijimas,
Sėkmė…
Iškeičiau plaukų bangas
Į upeliukų labirintus,
Juose ir mano
Gyvasties tėkmė,
Siūbuojasi lelijos, –
Baltos ir geltonos,
Rožinėmis virsta,
Nes prie lūpų tinka,
Antakiai dar žvilga
Juoda gija –
Tai moterų dermė…
Iškeičiau ir liūdesį
Į vaikystės juoką – atvirą,
Nerūpestingą,
Į jūrą bėgu Nemunu ir Nerimi,
Iš tolo ir Šventosios srovės girdisi,
Kur augau ir užaugau,
Skubu susitikt su tavimi
Atviromis akimis...
O veidrodyje jau
Abu – seni.Komentarų nėra: