2019 m. liepos 19 d., penktadienis

Kitas rytas
Atrodo, visur vaikščiota
Ir viskas jau matyta,
Prikelia saulė paryčiais,
Einu daug sykių
Vaikščiotais takais
Ir minu pėdą kitą…
Atrodo, ilgai gyvenau,
Daug buvo išgirsta
Ir daug kas pasakyta,
Atsikeliu su pirmais
Saulės atšvaitais
Ir vėl iš naujo tau sakau:
„ Gražaus ir gero ryto’’!
Atrodo, daug dainų klausiausi,
Pati bandžiau sukurti
Vieną kitą,
Prikimo balsas ir klausa –
Ne ta,
Bet dainos vis graudina
Vakare ir rytą...
Atrodo, vakar čia buvau, –
Gimtinės kiemas – kitas,
O ežeras vilnija vis kitaip,
Lelijų naujas žiedas žydi, –
Vaizdai – neapsakyti…
Atrodo, dar tiek laiko
Duotų man dangus,
Kalbėčiau vis dėkodama
Už naują rytą.

Komentarų nėra: