2019 m. liepos 22 d., pirmadienis

Užkasti kirviai
Visi lizdai būna pilni, –
Čirpia, juda, spurda,
Nes ten gyvybė skleidžiasi...
Tėveliai perduoda vaikams,
Ką jie iš savo tėviškės
Senų senovėje išgirdo:
Buvo karai – daugybė metų tęsėsi,
Kalė naujus kalavijus,
Nudilusius – į peilius,
Perdirbo į iečių smaigalius,
Po daugel metų užkasė į dirvą…
Užaugo rugių laukas,
Šnara varpos ilgesiu,
Nes po jų šaknimis
Vaikų vaikaičiai auga,
Kiekvienas taria :
„Mama’’,
Atveria mums širdis...
Saugokime visų lizdus
Ir taiką.

Komentarų nėra: