2014 m. gruodžio 23 d., antradienis

Kalėdiniai pasveikinimai
Nebeskubu, lėčiau einu,
Nes kurgi beskubėsiu –
Užaugę jau vaikai,
Vaikaičiai aplink stalą
Patys atsisėda,
Tik šaukštus ir lėkštes
Reikia šalia padėti.
Viena lėkštė – tuščia,
Daug metų niekas nelietė,
Bet atsisėda mintyse
Ir linki šeimai gero tėtis.
Visi, kurie išėjo pro duris,
Ateina Kūčių naktį pažiūrėti,
Kaip mes gyvename,
Ką valgome ir geriame,
Ką padedame ir svečiams,
Dar nešame į lauką paukščiams,
Kad jie pavasarį čiulbėtų.
Laiškai – paklydę paukščiai,
Neša, ką rašau,
Visų reik adresus turėti,
Ant pečių atsitūpę žiūri,
Kad rašalo užtektų,
Jeigu išsenka, ašara praskiedžiu.
Skrenda kiekvienas žodis atskirai,
Kol sparnais susiliečia
Ir nutupia toli toli,
Linkėjimai Šventų Kalėdų.
Niekur nebeskubu,
Sugrįžta paukščiai į namus,
Kaip minčių žvaigždės šviesios.

Komentarų nėra: