2012 m. sausio 28 d., šeštadienis

Žvaigždė


Toli toli žvaigždelė
Sukasi ir krinta,
Iš jos atskrenda spindulys,
Apšviestas dieną saulės,
Tik naktį pamatytas
Mėnesėlio spindesy...
O ilgesys nežemiškos svajonės
Ten atsidurti prie tavęs,
Kai žemėje nebus kelionės,
Kai mano pėdas vėjas užpustys...
Svajonės-angelai plasnoja,
Bet nedrįstu dabar su jais,-
Tokia nematoma dvejonė,
Ar jie pasieks tą žvaigždę,
Kurią prikėlė muzikos garsai.
Vėl skamba ausyse,
Čia pat visai...
Ar tu klausai?

Komentarų nėra: