2012 m. sausio 27 d., penktadienis

Kraujo lašas
Skiriu visiems lietuviams

Sustokime prie urnų atminties,
Prie pelenų skaistybės;
Jie sudegė toli nuo Lietuvos,
Bet jautė širdyje
Vienatinę jos meilę begalinę.
Kas juos išskyrė nuo tautos,
Niekas neklausia -
Karas, netektis, kelių platybė...
Visais laikais keliavo žmonės
Ir keliaus – ne tik iš jos,
Pasaulis juk beribis.
O kur sustos ar apsistos,
Nulems ir aplinkybės.
Sustokime, prisiekime,
Kad esame visi iš Lietuvos,-
Kaip kraujo lašas,
Atviras prieš saulę,
Jos didybę.

Komentarų nėra: