2012 m. sausio 27 d., penktadienis

Nauja prieverpstė


Skiriu Albinui Šileikai

Ratelio verpstėje
Dainuoja siūlas,
Jis veja Motinų svajas,
Kada užaugs dukrelė
Ir dūzgės staklelės,
Pavaduos motulę,
Šypsosis saulėje
Ir prieverpstė nauja...
Toks šio gyvenimo
Didysis privalumas,
Kad ratas apvalus,-
Kaip motinos delne...
Sūneliui pasaga -
Tegu joja ristūnu,
Bet ne į karą,
Tik pas mergeles...
O iš viršaus saulutė žiūri
Ir rašo vieną žodį:
„Lietuva“.

Komentarų nėra: