2012 m. sausio 22 d., sekmadienis

Pastebėjimas 2


Du susipešė gaidžiai,
Nors mėšlynų ir apsčiai,-
Vienas rudas,
Antras raibas,
Betgi uodegas pakreipę...
Jei kuris tiktai nuleis,
Tuoj į žemę
Plunksnos eis...
Vienas sako:“Sliekas storas,“
O kitam-tas pats per plonas;
Myli jie abu mėšlyną,
Betgi kaip, ir jie nežino.
Mano, reikia tolei peštis,
Kad ir sliekas vietą rastų.
O jie buvo tokio būdo,
Kad tol pešėsi dėl š...,
Kol ir vakaras atėjo,
Vištos ant laktų tupėjo...
Apsidairė jie ir mato,
Kad jau niekas jų nemato.
Kam tas cirkas,
Kam draskytis,
Jei nėra net ir vištytės?..

Komentarų nėra: