2012 m. sausio 23 d., pirmadienis

Skiriu Daliai Kavaliauskienei už gražų albumą ir meilę .


Galbūt yra toks žemėje kampelis,
Į kurį nutūpęs paukštis
Jaučiasi saugus?
Kur niekas jo nešaudo,
Nepina žabangų,
Kur nepeša jam plunksnų
Ir nekepa ant iešmo jo?
Gal yra vietos ir žvėreliui,
Kuris išsikasa urvelį
Ir išaugina vaikučius,
Kur niekas su lazda nebado
Jo iš savos landos
Ir nelupa odos,
Iš kurios pasiuva kepurę,
Net naujus batus?
Gal yra žemėje nors lopinėlis,
Kurio neperžengė piktas žmogus?
Jei rasite tokį žemėlapį,
Aš būsiu su jumis...
Bet ar nepabus tada
Ir vėl širdy plėšrus žvėris?

Komentarų nėra: